9 Ağustos 2017

Neden OSGB ?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN AMACI NEDİR?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

 • İşçilerin sağlığının gözetimi,
 • Çalışma ortamının gözetimi,
 • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
 • İlkyardım ve acil müdahale,
 • Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler.

NEDEN KOLAN OSGB’Yİ TERCİH EDELİM?

ÇÜNKÜ….

 •  Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi KOLAN  OSGB yerine getirecektir.
 • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.
 • İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken en az, 12 m² Sağlık Hizmetleri, 8 m² İş Güvenliği hizmetleri için oda bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
 • İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
 • İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak.
 • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
 • KOLAN OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimimizin yine bizim tarafımızdandan denetlenmesi sağlanarak verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.
 • Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
 • KOLAN OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.
 • İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
 • KOLAN OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve  işverene raporlama yapacaktır.