9 Ağustos 2017

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ

Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Ulusal ve uluslararası ( ILO ve Avrupa Birliği Standartları) normlara göre TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMU tarafından belgelendirilmiş mobil araçlarda ve teknik çekim standartlarına uyularak (Uygun uzaklık ve Uygun güçte x-ray cihazlarla) olarak çekilmektir.

Film çekimleri bu işin eğitimini almış röntgen teknisyenleri tarafından çekilmektedir. Çekilen filmler dijital ortamda CD formatında düzenlenir ve uzman radyologlar tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

AŞILAMA

Doktorlarımızın kontrolünde işinin uzmanı sağlık memuru ve hemşirelerince iş yerinde mobil araçlarda uygun zincir kurallarına uyularak aşı uygulamaları yapılmaktadır.

Aşılama (Bağışıklama), spesifik virüs ve bakterilerin meydana getirdiği hastalıklardan korunmak üzere vücudun kendi bağışıklık sistemini hazır hale getirmesidir. Yani mikroorganizmalara karşı bağışıklık sisteminin kendi savunmasını oluşturmasıdır.

Bağışıklama vücuda aşıların, genellikle enjeksiyon yoluyla verilmesi ile çalışır. Aşılar bağışıklık sistemini uyararak antikor üretmesini ve aşıyla verilen virüs veya bakteriye spesifik özel hücreler oluşturmasını sağlayan çok az miktarda mikrop ya da bu mikroplara ait parçacıklar içerir. Aşılama sadece hastalıkları ve sonrasında oluşması muhtemel ciddi hasarları önleyerek mükemmel bir fayda sağlamakla kalmaz, bütün bunların sonucunda kazançta sağlayan tek sağlık yatırımıdır.

Aşı Uygulamaları

 • Hepatit Testleri sonucu uygun hastalara hepatit aşısı uygulanmaktadır.
 • Grip aşıları (mevsimsel salgınları azaltmak, salgınlar nedeni ile iş gücü kaybını engellemek amacıyla) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

ODIOMETRI (İŞİTME TESTİ)

Odiometrik testler iş yerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.Testler yapılmadan önce dış kulak muayenesi yapılmaktadır. Buşon ve enfeksiyon tespit edilirse bunlar giderildikten sonra test aynı şartlar ve de aynı fiyatlarla yapılmaktadır. Test için uygun ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde ve eğitimli odiometristler tarafından yapılmaktadır. Test sonuçları odiometris tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

ELEKTROKARDIOGRAFI ( EKG )

Kalbin çalışması sinüs düğümünden çıkan elektrik uyarıları ile olur. Normalde dakikada 60-80 defa çıkan bu uyarılarla önce atriumlar (sol ve sağ kulakçık) kasılır ve içindeki kanı karıncıklara boşaltırlar, daha sonra ise (belli bir gecikmeden sonra) karıncıklar kasılır ve kulakçıklardan kendilerine gelen kanı aorta ve akciğer atardamarına (pulmoner arter) atarlar. Kalpte oluşan bu elektrik akımlarının kâğıda yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG, elektrokardiyografi) denir. EKG, kalbin özellikle ritmi, damar hastalıkları, kalp krizi ve kalbin kasının kalınlaşmaları hakkında değerli bilgiler verir. Sağlık memurları ve hemşirelerimiz tarafından iş yerinizde uygulanır.

Konunun uzmanı Doktorlarımız tarafından değerlendirilerek EKG sonuçları raporlandırılmaktadır.

SPİROMETRİ (SOLUNUM FONKSİYON TESTİ)

Solunum fonksiyon testleri iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla akciğer filmiyle beraber ve filmin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Solunum Fonksiyon Testi hastaların uygun muayene şartlarında solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan bir testtir. Solunum Fonksiyon Testi, aracımızda sağlık teknisyenimiz tarafından yapılarak, hekimimiz tarafından bire bir değerlendirilip raporlanmaktadır. İstenirse CD istenirse A4 formatında yazılı rapor olarak teslim edilmektedir.

LABORATUAR TETKİKLERİ

 • Tam kan Sayımı ( Hemogram )
 • Tam İdrar Tahlili ( TİT )
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri ( SGOT, SGPT, GAMA-GT )
 • Böbrek Fonksiyon Testleri ( Üre, Kreatinin )
 • Hepatit A/B/C testleri
 • Serolojik tetkikler
 • Toksikolojik Tetkikler İdrarda/Kanda kurşun
 • İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit, vb.

PORTÖR MUAYENELERİ

 • Akciğer filmi, Boğaz kültürü, Burun kültürü, Gaita kültürü, Gaita mikroskopi, Klinik muayenelerden de oluşan bir gurup değerlendirmeyi içerir.
 • Bütün bu işlemlerin hepsi işletmenizde mobil araçlarımız ve sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır. Daha sonra numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuvarlarımızda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır. İş yerinin talebi doğrultusunda periyodik olarak süreleri tarafımızdan takip edilerek tekrarlanması sağlanarak ve bu konuda iş yeri bilgilendirilmektedir.
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılması, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak
 • İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunulması, danışmanlık yapılması ve kurulda alınan kararların uygulanmasının takip edilmesi,
 • Gerekli laboratuvar tetkiklerinin ve radyolojik muayenelerin zamanında yapılmasının sağlanması. İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.
 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
 • İş kazaları ve acil hastalıklara müdahalelerin yerine getirilmesi, gerekli tıbbi müdahalenin yapılması, gerekli durumlarda hastaneye sevk ederek tedavilerinin sağlanması,
 • Tedavi amaçlı reçete ve rapor düzenlemek,
 • Sağlık nedeniyle rapor alan işine ara veren işçinin işe dönüş muayenesini yapmak.
 • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı ve şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar ve birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli muayene ve araştırmaları yapma, bunu rapor haline getirme.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna katılarak üyelik sorumluluklarının yerine getirilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile birlikte iş kazaları ve meslek hastalıkları tedbirlerini araştırarak, uygulamalarının sağlanması,
 • İş Güvenliği risklerini ilgili birimlere aktarılması, alınacak kararlara katkıda bulunulması ve bu kararların birimde uygulanmasının/ yaygınlaşmasının sağlanması,
 • Gerekli olduğu durumlarda sağlık konularında bilgilendirme amaçlı konferans ve eğitimlerin verilmesi ( ilk yardım, acil müdahale vb. )İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.
 • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi ve yıllık çalışma raporu hazırlayarak iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderilmesi,
 • İşyeri hekiminin görevlerine ilişkin yönetmelikte yer alan görevlerden sorumlu olunması.