YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

31.01.2013 15:38 Kanun No. 4817 Kabul Tarihi : 27.2.2003 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 06/03/2003 Sayı : 25040 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2. – Bu Kanun; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin Daha fazla okuyunYABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN[…]

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

31.01.2013 15:37 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, Daha fazla okuyun6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU[…]

TÜRKİYE BORÇLAR KANUNU

14 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27836 KANUN TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, Daha fazla okuyunTÜRKİYE BORÇLAR KANUNU[…]

2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU

31.01.2013 15:30 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Kanun Numarası : 2822 Kabul Tarihi : 5/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/5/1983 Sayı: 18040 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 334 BİRİNCİ KISIM Toplu İş Sözleşmesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını Daha fazla okuyun2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU[…]

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU

31.01.2013 15:317997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç (2) Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, Daha fazla okuyun4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU[…]

İŞ KANUNU

Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa:   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin Daha fazla okuyunİŞ KANUNU[…]

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006   BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal Daha fazla okuyun5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU[…]

5502 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş, ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer Kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda Daha fazla okuyun5502 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU[…]