İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ

31.01.2013 16:05 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979, No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28/8/1979, No : 16738 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 18, S. 358   BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Deyimler Kapsam: Madde 1 – Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce Devlet Daha fazla okuyunİŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ[…]

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

31.01.2013 16:06 BAKANLAR KURULU KARARI TARİHİ 04 Aralık 1973 SAYISI 7/7583 DAYANDIĞI KANUN TARİHİ 25 Ağustos 1971 SAYISI 1475 RESMİ GAZETE TARİHİ 11 Ocak 1974 SAYISI 14765 DÜSTUR TERTİBİ/CİLDİ 5/13 SAYISI 443   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MADDE 1– 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık Daha fazla okuyunİŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ[…]

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

31.01.2013 16:07 Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No: 13/08/1984 – 84/8428 Dayandığı Kanun Tarihi – No: 25/08/1971 – 1475 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 22/10/1984 – 18553 BİRİNCİ KISIM: KAPSAM, DEYİMLER VE GENEL HÜKÜMLER KAPSAM Madde 1 – Doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması ve zenginleştirilmesinde çalışan Daha fazla okuyunMADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK[…]

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

31.01.2013 16:08 BAKANLAR KURULU KARARI TARİHİ 27 Kasım 1973 SAYISI 7/7551 DAYANDIĞI KANUN TARİHİ 25 Ağustos 1971 SAYISI 1475 RESMİ GAZETE TARİHİ 24 Aralık 1973 SAYISI 14752 DÜSTUR TERTİBİ/CİLDİ 5/13 SAYISI 371   BİRİNCİ KISIM Kapsam ve Deyimler   Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, Daha fazla okuyunPARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK[…]

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

31.01.2013 16:09 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.7.1974, No: 7/8602 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No:1475A Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.9.1974, No: 15004 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 2614 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1 – İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak Daha fazla okuyunYapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü[…]