9 Ağustos 2017

HİZMETLERİMİZ

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • İSG Kurul eğitimi
 • Acil Durum Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • İlkyardım Eğitimi(SERTİFİKALI )Yüksekte Çalışma Eğitimi(A sınıfı )
 • İş Sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması(50 DEN FAZLA OLANLAR İÇİN)
 • Kurul Defterinin tutulması ve Yasal Bildirimlerin yapılması
 • Ölçüm sonuçlarına uygun KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kayıtların Tutulması ve Kullanımının Denetlenmesi
 • İş Kazası ve Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerinin Yapılması
 • İşyeri Makine, makine koruyucu ve Ekipman Dosyalarının Oluşturulması
 • Acil Durum  Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum  Müdahale Ekipleri Oluşturulması ve Tatbikatların Yaptırılması
 • Acil Durum   Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi
 • Gerekli Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi ve Yerleştirilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği için Yürürlükteki Mevzuatın takip edilmesi, Gerekli Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması ve Bildirimlerin Yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata  Göre İş Verene Danışmanlık