KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç

Madde 1– Bu Tebliğin amacı, 09/02/2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 09/02/2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirlemektir.

 

Üreticinin Sorumluluğu

Madde 2– Bu Tebliğ, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin uygulanmasını kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. Doğru uygunluk değerlendirme işlemini seçmek üreticinin sorumluluğundadır.

 

Kategori-0

Madde 3-“Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-0 olarak sınıflandırılır.

 

Kategori- I

Madde 4- Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-I olarak sınıflandırılır.

Kategori-I’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, üreticinin sorumluluğu kendi üzerine olarak, AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.