İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ

31.01.2013 16:05 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979, No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28/8/1979, No : 16738 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 18, S. 358   BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Deyimler Kapsam: Madde 1 – Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce Devlet Daha fazla okuyunİŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ[…]

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

31.01.2013 16:06 BAKANLAR KURULU KARARI TARİHİ 04 Aralık 1973 SAYISI 7/7583 DAYANDIĞI KANUN TARİHİ 25 Ağustos 1971 SAYISI 1475 RESMİ GAZETE TARİHİ 11 Ocak 1974 SAYISI 14765 DÜSTUR TERTİBİ/CİLDİ 5/13 SAYISI 443   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MADDE 1– 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık Daha fazla okuyunİŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ[…]

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

31.01.2013 16:07 Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No: 13/08/1984 – 84/8428 Dayandığı Kanun Tarihi – No: 25/08/1971 – 1475 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 22/10/1984 – 18553 BİRİNCİ KISIM: KAPSAM, DEYİMLER VE GENEL HÜKÜMLER KAPSAM Madde 1 – Doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması ve zenginleştirilmesinde çalışan Daha fazla okuyunMADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK[…]

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

31.01.2013 16:08 BAKANLAR KURULU KARARI TARİHİ 27 Kasım 1973 SAYISI 7/7551 DAYANDIĞI KANUN TARİHİ 25 Ağustos 1971 SAYISI 1475 RESMİ GAZETE TARİHİ 24 Aralık 1973 SAYISI 14752 DÜSTUR TERTİBİ/CİLDİ 5/13 SAYISI 371   BİRİNCİ KISIM Kapsam ve Deyimler   Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, Daha fazla okuyunPARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK[…]

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

31.01.2013 16:09 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.7.1974, No: 7/8602 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No:1475A Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.9.1974, No: 15004 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 2614 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1 – İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak Daha fazla okuyunYapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü[…]

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

31.01.2013 15:38 Kanun No. 4817 Kabul Tarihi : 27.2.2003 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 06/03/2003 Sayı : 25040 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2. – Bu Kanun; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin Daha fazla okuyunYABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN[…]

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

31.01.2013 15:37 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, Daha fazla okuyun6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU[…]

TÜRKİYE BORÇLAR KANUNU

14 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27836 KANUN TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, Daha fazla okuyunTÜRKİYE BORÇLAR KANUNU[…]

2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU

31.01.2013 15:30 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Kanun Numarası : 2822 Kabul Tarihi : 5/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/5/1983 Sayı: 18040 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 334 BİRİNCİ KISIM Toplu İş Sözleşmesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını Daha fazla okuyun2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU[…]

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU

31.01.2013 15:317997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç (2) Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, Daha fazla okuyun4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU[…]