Even if he ends up with you it will be very hard to trust him because of him being with you while he was in a relationship. NEVER tell her she looks good for her age. By recognizing this, you are portraying yourself as a potential father and long-term partner. Never laugh at your joke until others laugh. How to Carry on a Romantic free online dating Conversation. Whatever her answer, ask if you can test this out. Don't be afraid to commit to a relationship. People are not always their true selves when they first meet you. Does humor come naturally to you? Do the conversation in a place that is quiet and where you won't likely be interrupted. The same goes for playing on your phone or reading a magazine when waiting for a friend to meet you at a bar or while waiting for an appointment. First act impresive not 2 much though if u do it right and she smiles the other boy should get jeouse. Again though, this does not always reflect any personal growth work a person might have done. Spend a lot of time teasing her: play with her on top of her clothes instead of getting her naked instantly - the wait will kill her in such a good way. It's hard not to laugh when you're being tickled... Just say what good things you think about them without having to make up anything. Unless you are more than a feet and a half taller. Relax, be yourself, and be confident. The only explicit claims worth taking at face value are factual - job, age, education and location. Many of the suggestions can serve to make her laugh and can be topics of conversation when you meet up again too. If what you want is a real connection - a relationship with a person you hope to love and who will love you - you will have to bring your most mature and empathetic self to the project. If they're going to stick around, they'll listen. It tends to dampen flirtation or scares off your counterpart. Don't risk losing the person you're keen on by flirting inappropriately, too much or by ignoring their distress. Don't ask about her past relationships, her divorce, her ex or anything else too personal.

GRİZULU OCAKLARDA ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, grizulu ocaklarda kullanılan elektrik enerjisinin gaz ve toz patlamalarına neden olmaması için gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, bütün grizulu ocakları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 13/8/1984 tarih ve 84/8428 sayılı “Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine ilişkin Tüzük”ün 287. maddesine göre çıkarılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Grup – I; Metan gazının bulunduğu bütün grizulu ocakları ihtiva eden grubu,

I nci Bölge; Normal çalışmada veya arıza halinde, patlayıcı karışımın zaman veya periyodik olarak oluşabileceği veya oluşma ihtimalinin bulunduğu sahaları,

T-3 Sıcaklık Sınıfı; Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100°C‘ye eşit veya 200’C‘den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 200″C‘den daha büyük olan sıcaklık sınıfını,

T-5 Sıcaklık Sınıfı; Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100C‘ye eşit veya 100C‘den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 100C‘den daha büyük olan sıcaklık sınıfını,

(d) Alev sızdırmaz Muhafazalı Koruma Tipi; İçindeki gazın patlama basıncına, herhangi bir hasar veya deformasyon olmayacak şekilde dayanabilecek özellikte ve dış ortamdaki patlayıcı karışımın ateşlenebileceği, aygıtın alev yolları ile önlenmiş olan koruma tipini,

(p) Basınçlandırılmış Muhafazalı Koruma Tipi; Aygıtların bulunduğu kısmın veya aygıt muhafazasının basınç altında tutularak, söz konusu kısım veya muhafazanın içerisine patlayıcı karışımın girmesinin önlendiği ve bu önlemenin güvenilir düzeneklerle kontrol altında tutulduğu koruma tipini,

(g) Tozla Doldurma Koruma Tipi; Ateşleme yapabilecek kısımların özel toz veya kumla doldurulmasıyla sağlanan koruma tipini,

(o) Yağa Daldırma Koruma Tipi; Ateşleme yapabilecek kısımların veya aygıtın tamamının yağ içine daldırılmasıyla sağlanan koruma tipini,

(e) Artırılmış Emniyetli Koruma Tipi; Aşırı derece ısı üretmeyen ve normal işletmede elektrik arkı ya da kıvılcım oluşturmayan aygıtlarda, aşırı ısınma, elektrik arkı ya da kıvılcım oluşma ihtimaline karşı etkin ek önlemlerin alınarak güvenlik katsayısının artırıldığı koruma tipini,

(i) Kendinden Emniyetli Koruma Tipi; Normal çalışma veya arıza halinde, iç eleman ve devreleri bozulmayan veya bozulduğunda açığa çıkan ısı ve enerji yönünden patlayıcı ortam için tehlike kaynağı olmayan aygıt ve devrelerin koruma tipini,

(s) Özel Koruma Tipi; Grizulu ocaklarda emniyetle kullanılabileceği hususu, Alev sızdırmazlık Test İstasyonu Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılmış olan koruma tipini,

TS 1705; Kıvılcım ve Aleve Karşı Emniyetli Cihazlar İçin Üç Köşe Başlı Metrik Vidalı Cıvataları,

TSE 3380; Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-Alev Geçirmez Koruncaklar‘ı,

TS 3381; Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-Basınçlı Koruncaklar‘ı,

TS 3383; Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-Toz Malzeme Doldurulmuş Koruncaklar‘ı,

TS 3384; Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-Yağa Batırılmış Aygıtlar‘ı,

TS 3385; Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-(e) Tipi Korumalı Elektrik Aygıtları‘nı,

TS 3490; “Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-İşaretleme Kuralları”nı,

TS 3492; Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-Kendinden Emniyetli Elektrik Cihazları’nı,

TS 10086; Madenci Baş Lambası‘nı,

TS 11652; Madenci Emniyet Lambası‘nı,

MGM 104/1982; Patlayıcı Gaz Ortamları İçin Alev sızdırmaz Kablo Glendlerine Ait Standart Şartname‘yi,

MGM 106/1983; Alev Sızdırmaz Bilezikli Motorlar İçin Sıvılı Yol Verme Dirençlerine Ait Standart Şartname‘yi,

MGM 107/1983; Yeraltı Maden Ocakları İçin Alev Sızdırmaz Güç Transformatörüne Ait Standart Şartname‘yi,

MGM 108/1983; Maden Ocağı ve Patlayıcı Ortam Alev Sızdırmaz Cihazlar İçin Alevi Geciktirici Kablolara Ait Standart·Şartname‘yi,

MGM 109/1983; Maden Ocakları İçin PVC İzoleli Çelik Tel Zırhlı 600/1000-1900/3300 Volt Güç Kablolarına Ait Standart Şartname‘yi,

MGM 110/1984; Maden Ocakları için PVC İzole ve Kılıflı Çelik Tel Zırhlı Telefon ve Sinyal Kablolarına Ait Standart Şartname‘yi,

MGM 112/1984; Maden Ocakları İçin Esnek Hareketli ve Zırhlı 660/1100-1900/3300 Volt Lastik Kablolara Ait Standart Şartname’yi,

MGM 113/1984; Maden Ocakları İçin Alev Sızdırmaz Cıvatalı ve Fişli Kablo Birleştirici ve Adaptörlere Ait Standart Şartname’yi,

MGM 114/1984; Maden Ocakları İçin 3800/6600 Volt PVC İzoleli İle İletken Kılıflı ve Kılıfsız Tek ve Çift Kat Çelik Tel Zırhlı Güç Kablolarına Ait Standart Şartname‘yi, ifade eder.

Devamını oku